Venskaber er som krummer i en si, kun de største bliver liggende, når du har rystet den rigtigt godt igennem...


venskaber-er-som-krummer-i-kun-de-største-bliver-liggende-når-har-rystet-den-rigtigt-godt-igennem
helen schulzevenskaberersomkrummerkundestørstebliverliggendenårharrystetdenrigtigtgodtigennemvenskaber erer somsom krummerkrummer ikun dede størstestørste bliverbliver liggendenår dudu harhar rystetrystet denden rigtigtrigtigt godtgodt igennemvenskaber er somer som krummersom krummer ikrummer i enkun de størstede største bliverstørste bliver liggendenår du hardu har rystethar rystet denrystet den rigtigtden rigtigt godtrigtigt godt igennemvenskaber er som krummerer som krummer isom krummer i enkrummer i en sikun de største bliverde største bliver liggendenår du har rystetdu har rystet denhar rystet den rigtigtrystet den rigtigt godtden rigtigt godt igennemvenskaber er som krummer ier som krummer i ensom krummer i en sikun de største bliver liggendenår du har rystet dendu har rystet den rigtigthar rystet den rigtigt godtrystet den rigtigt godt igennem

Venskab er som krummer i en si, kun de største bliver liggende, når du har rystet den rigtigt godt igennem... -Bosniern
venskab-er-som-krummer-i-kun-de-største-bliver-liggende-når-har-rystet-den-rigtigt-godt-igennem
Fald kun langsomt ind i venskaber, men når du først er inde, vedbliv da fast og konstant -Shakespeare
fald-kun-langsomt-ind-i-venskaber-men-når-først-er-inde-vedbliv-da-fast-og-konstant
Den største sorg i hjertet, er når man har skubbet den man elsker væk. Glæden genfindes når man erfarer, at han selv hjalp til. -Sussie Grønquist
den-største-sorg-i-hjertet-er-når-man-har-skubbet-den-man-elsker-væk-glæden-genfindes-når-man-erfarer-at-han-selv-hjalp-til
Et godt helbred er den største rigdom. -Ukendt
et-godt-helbred-er-den-største-rigdom
Dansere er som heste: kun gode, når de bliver rørt dagligt. -Reinhardt Beuth
dansere-er-som-heste-kun-gode-når-de-bliver-rørt-dagligt
livet er som solen. Stråler på sit højdepunkt, men bliver mørk når den når sin ende. -Digganous
livet-er-som-solen-stråler-på-sit-højdepunkt-men-bliver-mørk-når-den-når-sin-ende