Sand integritet er at gøre det rigtige, velvidende at ingen kommer til at vide om du gjorde det elller ej.


sand-integritet-er-at-gøre-det-rigtige-velvidende-at-ingen-kommer-til-at-vide-om-gjorde-det-elller-ej
oprah winfreysandintegriteteratgøredetrigtigevelvidendeingenkommertilvideomgjordeelllerejintegritet erer atat gøregøre detdet rigtigevelvidende atat ingeningen kommerkommer tiltil atat videvide omom dudu gjordegjorde detdet elllerelller ejsand integritet erintegritet er ater at gøreat gøre detgøre det rigtigevelvidende at ingenat ingen kommeringen kommer tilkommer til attil at videat vide omvide om duom du gjordedu gjorde detgjorde det elllerdet elller ejsand integritet er atintegritet er at gøreer at gøre detat gøre det rigtigevelvidende at ingen kommerat ingen kommer tilingen kommer til atkommer til at videtil at vide omat vide om duvide om du gjordeom du gjorde detdu gjorde det elllergjorde det elller ejsand integritet er at gøreintegritet er at gøre deter at gøre det rigtigevelvidende at ingen kommer tilat ingen kommer til atingen kommer til at videkommer til at vide omtil at vide om duat vide om du gjordevide om du gjorde detom du gjorde det elllerdu gjorde det elller ej

Du må ikke være så bange for at sige og gøre det forkerte, så kommer du aldrig til at gøre det rigtige. -Kilde
du-må-ikke-være-så-bange-for-at-sige-og-gøre-det-forkerte-så-kommer-aldrig-til-at-gøre-det-rigtige
Jeg er gammel nok til at vide bedre, men ung nok til at gøre det alligevel. -Ukendt
jeg-er-gammel-nok-til-at-vide-bedre-men-ung-nok-til-at-gøre-det-alligevel
Først gik jeg til venstre, det gjorde det gjorde min søn også. Så gik jeg til højre, det gjorde min søn også. Så gik jeg til venstre igen, og Silas tog bolden -Claus kani Marinus nielsen 
først-gik-jeg-til-venstre-det-gjorde-det-gjorde-min-søn-også-så-gik-jeg-til-højre-det-gjorde-min-søn-også-så-gik-jeg-til-venstre-igen-og
Visdom er ikke at vide en masse.Visdom er at vide hvad man skal gøre med det man ved. -Ukendt
visdom-er-ikke-at-vide-massevisdom-er-at-vide-hvad-man-skal-gøre-med-det-man-ved
Enhver kan blive vred. Men at blive vred på den rigtige person, med den rigtige styrkegrad på det rigtige tidspunkt, og af den rigtige grund - det er ikke let -Hero
enhver-kan-blive-vred-men-at-blive-vred-på-den-rigtige-person-med-den-rigtige-styrkegrad-på-det-rigtige-tidspunkt-og-af-den-rigtige-grund-det-er
At kunne lide en person som ikke kan lide dig igen, er som at holde en tændstik. Du bliver nød til at give slip, ellers kommer det til at gøre ondt. -Bare.en.pige 
at-kunne-lide-person-som-ikke-kan-lide-dig-igen-er-som-at-holde-tændstik-du-bliver-nød-til-at-give-slip-ellers-kommer-det-til-at-gøre-ondt