Kultur er enhed i den kunstneriske stil i alle et folks livsytringer


kultur-er-enhed-i-den-kunstneriske-stil-i-alle-folks-livsytringer
friedrich nietzschekulturerenheddenkunstneriskestilallefolkslivsytringerkultur erer enhedenhed ii denden kunstneriskekunstneriske stilstil ii allealle etet folksfolks livsytringerkultur er enheder enhed ienhed i deni den kunstneriskeden kunstneriske stilkunstneriske stil istil i allei alle etalle et folkset folks livsytringerkultur er enhed ier enhed i denenhed i den kunstneriskei den kunstneriske stilden kunstneriske stil ikunstneriske stil i allestil i alle eti alle et folksalle et folks livsytringerkultur er enhed i dener enhed i den kunstneriskeenhed i den kunstneriske stili den kunstneriske stil iden kunstneriske stil i allekunstneriske stil i alle etstil i alle et folksi alle et folks livsytringer

Alle finder kærligheden, det er bare ikke alle der finder den med den rette. -Ida Evelyn
alle-finder-kærligheden-det-er-bare-ikke-alle-der-finder-den-med-den-rette
En klagesang er til for at høres, ikke en stil, der skal rettes -Benny Andersen
en-klagesang-er-til-for-at-høres-ikke-stil-der-skal-rettes
Kultur, er det ikke noget, man pudser møbler med? -Storm P
kultur-er-det-ikke-noget-man-pudser-møbler-med
Reklame: At stoppe folks hjerneaktivitet længe nok til at kunne stjæle deres penge. -Kim Schumacher
reklame-at-stoppe-folks-hjerneaktivitet-længe-nok-til-at-kunne-stjæ-deres-penge
Reklame: Standsning af folks hjerneaktivitet længe nok til, at man stjæler deres penge. -Kim Schumacher
reklame-standsning-af-folks-hjerneaktivitet-længe-nok-til-at-man-stjæler-deres-penge