Hvis du kunne starte dit liv på ny, ville du så gøre det?


hvis-kunne-starte-dit-liv-på-ny-ville-så-gøre-det
herohviskunnestarteditlivnyvillegøredethvis dudu kunnekunne startestarte ditdit livliv påpå nyville duså gøregøre dethvis du kunnedu kunne startekunne starte ditstarte dit livdit liv påliv på nyville du sådu så gøreså gøre dethvis du kunne startedu kunne starte ditkunne starte dit livstarte dit liv pådit liv på nyville du så gøredu så gøre dethvis du kunne starte ditdu kunne starte dit livkunne starte dit liv påstarte dit liv på nyville du så gøre det

Hvis du kunne slette alle dårlige erindringer, ville du så gøre det? -Hero
hvis-kunne-slette-alle-dårlige-erindringer-ville-så-gøre-det
Hvis du kunne trykke pause mens alt var okay, ville du så gøre det? -Hero
hvis-kunne-trykke-pause-mens-alt-var-okay-ville-så-gøre-det
Sæt pris på din partner Det er så simpelt. Men hvis du ønsker at udtrykke påskønne dit forhold, så gør det. Det ville jeg gøre hver eneste dag.... -Claus kani Marinus nielsen
sæt-pris-på-din-partner-det-er-så-simpelt-men-hvis-ønsker-at-udtrykke-påskønne-dit-forhold-så-gør-det-det-ville-jeg-gøre-hver-eneste
Intet vil ændre sig i dit liv, hvis ikke du begynder at gøre tingene anderledes. -Hero
intet-vil-ændre-sig-i-dit-liv-hvis-ikke-begynder-at-gøre-tingene-anderledes
Hvis du kunne sparke personen mellem benene som er ansvarlige for de fleste af dine problemer, ville du ikke kunne sidde i en hel måned. -Theodore Roosevelt
hvis-kunne-sparke-personen-mellem-benene-som-er-ansvarlige-for-de-fleste-af-dine-problemer-ville-ikke-kunne-sidde-i-hel-måned