Husk, en død fisk kan flyde med strømmen, men der skal en levende til at svømme mod strømmen


husk-død-fisk-kan-flyde-med-strømmen-men-der-skal-levende-til-at-svømme-mod-strømmen
søren kierkegaardhuskdødfiskkanflydemedstrømmenmenderskallevendetilatsvømmemodstrømmenen døddød fiskfisk kankan flydeflyde medmed strømmenmen derder skalskal enen levendelevende tiltil atat svømmesvømme modmod strømmenen død fiskdød fisk kanfisk kan flydekan flyde medflyde med strømmenmen der skalder skal enskal en levendeen levende tillevende til attil at svømmeat svømme modsvømme mod strømmenen død fisk kandød fisk kan flydefisk kan flyde medkan flyde med strømmenmen der skal ender skal en levendeskal en levende tilen levende til atlevende til at svømmetil at svømme modat svømme mod strømmenen død fisk kan flydedød fisk kan flyde medfisk kan flyde med strømmenmen der skal en levendeder skal en levende tilskal en levende til aten levende til at svømmelevende til at svømme modtil at svømme mod strømmen

En levende hund er bedre end en død løve -Bibelen
en-levende-hund-er-bedre-end-død-løve
Der skal mindst 2 til at stifte fred, men én alene kan skabe krig. -N. Chamberlain
der-skal-mindst-2-til-at-stifte-fred-men-én-alene-kan-skabe-krig
Man skal altid starte fra bunden. - Ja - undtagen når man skal lære at svømme! -Storm P
man-skal-altid-starte-fra-bunden-ja-undtagen-når-man-skal-lære-at-svømme