Hellere være optimistisk og tage fejl, end være pessimistisk og have ret.


hellere-være-optimistisk-og-tage-fejl-end-være-pessimistisk-og-have-ret
ukendthellereværeoptimistiskogtagefejlendpessimistiskhaverethellere værevære optimistiskoptimistisk ogog tagetage fejlend værevære pessimistiskpessimistisk ogog havehave rethellere være optimistiskvære optimistisk ogoptimistisk og tageog tage fejlend være pessimistiskvære pessimistisk ogpessimistisk og haveog have rethellere være optimistisk ogvære optimistisk og tageoptimistisk og tage fejlend være pessimistisk ogvære pessimistisk og havepessimistisk og have rethellere være optimistisk og tagevære optimistisk og tage fejlend være pessimistisk og havevære pessimistisk og have ret

Vælg at være optimistisk, det føles bedre -Dalai Lama
vælg-at-være-optimistisk-det-fø-bedre
Jeg ville hellere være den jeg er end og spille en anden ellers er jeg ikke ærlig over for andre og slet ikke for mig selv -Freya
jeg-ville-hellere-være-den-jeg-er-end-og-spille-anden-ellers-er-jeg-ikke-ærlig-over-for-andre-og-slet-ikke-for-mig-selv
Det er vigtigere at have ret, end at få ret. -Ukendt
det-er-vigtigere-at-have-ret-end-at-få-ret
Der findes ingen større straf end den at opdage, at man med sine handlinger har gjort det umuligt at være den, man gerne vil være. -Fernando Savater
der-findes-ingen-større-straf-end-den-at-opdage-at-man-med-sine-handlinger-har-gjort-det-umuligt-at-være-den-man-gerne-vil-være
“Hvor end sjælden ægte kærlighed kan være, er det i mindre grad end ægte venskab.” -Albert Einstein
hvor-end-sjælden-ægte-kærlighed-kan-være-er-det-i-mindre-grad-end-ægte-venskab
Det godt være at jeg er fuld, men i morgen vil jeg være ædru, og du vil stadig være grim. -Wiston Churchhill
det-godt-være-at-jeg-er-fuld-men-i-morgen-vil-jeg-være-ædru-og-vil-stadig-være-grim