Hele mit liv har jeg troede luft var gratis, indtil jeg købte en pose chips.


hele-mit-liv-har-jeg-troede-luft-var-gratis-indtil-jeg-købte-pose-chips
ukendthelemitlivharjegtroedeluftvargratisindtilkøbteposechipshele mitmit livliv harhar jegjeg troedetroede luftluft varvar gratisindtil jegjeg købtekøbte enen posepose chipshele mit livmit liv harliv har jeghar jeg troedejeg troede lufttroede luft varluft var gratisindtil jeg købtejeg købte enkøbte en poseen pose chipshele mit liv harmit liv har jegliv har jeg troedehar jeg troede luftjeg troede luft vartroede luft var gratisindtil jeg købte enjeg købte en posekøbte en pose chipshele mit liv har jegmit liv har jeg troedeliv har jeg troede lufthar jeg troede luft varjeg troede luft var gratisindtil jeg købte en posejeg købte en pose chips

Min far fortalte mig alt om blomsterne og bierne. Han var en fandens løgnhals: Jeg var kæreste med en bi, indtil jeg var enogtyve. -Bob Hope
min-far-fortalte-mig-alt-om-blomsterne-og-bierne-han-var-fandens-løgnhals-jeg-var-kæreste-med-bi-indtil-jeg-var-enogtyve
Jeg troede jeg var på rette spor. Men sporet skiftede, og nu er jeg i den forkerte side med alt for mange forhindringer.. -CSH
jeg-troede-jeg-var-på-rette-spor-men-sporet-skiftede-og-nu-er-jeg-i-den-forkerte-side-med-alt-for-mange-forhindringer