Gud har ingen telefon, men jeg snakker alligevel til ham. Gud har ingen Facebook, men han er alligevel min ven. Gud har ingen Twitter, men jeg følger ham alligevel.


gud-har-ingen-telefon-men-jeg-snakker-alligevel-til-ham-gud-har-ingen-facebook-men-han-er-alligevel-min-ven-gud-har-ingen-twitter-men-jeg-følger
herogudharingentelefonmenjegsnakkeralligeveltilhamfacebookhanerminventwitterfølgerhamalligevelgud harhar ingeningen telefonmen jegjeg snakkersnakker alligevelalligevel tiltil hamgud harhar ingeningen facebookmen hanhan erer alligevelalligevel minmin vengud harhar ingeningen twittermen jegjeg følgerfølger hamham alligevelgud har ingenhar ingen telefonmen jeg snakkerjeg snakker alligevelsnakker alligevel tilalligevel til hamgud har ingenhar ingen facebookmen han erhan er alligeveler alligevel minalligevel min vengud har ingenhar ingen twittermen jeg følgerjeg følger hamfølger ham alligevel

Du spørger hvem jeg er, jeg kunne sige alt, men er alligevel ærlig og siger ingen. Jeg er mig, ingenting og alligevel mig selv. Kun jeg kan gøre, mig til noget særligt, men lader alligevel være. -Casino Royale
du-spørger-hvem-jeg-er-jeg-kunne-sige-alt-men-er-alligevel-ærlig-og-siger-ingen-jeg-er-mig-ingenting-og-alligevel-mig-selv-kun-jeg-kan-gøre-mig
Ingen ville lytte til gadedrengen, men gaden lyttede til ham. Han bløder med mors tårer, men ingen vil nogensinde kunne forstå ham -Hoa Kbh
ingen-ville-lytte-til-gadedrengen-men-gaden-lyttede-til-ham-han-bløder-med-mors-tårer-men-ingen-vil-nogensinde-kunne-forstå-ham
Ingen vil lytte til gadedrengen, men gaden lyttede til ham. Han bløder med mors tårer, men ingen vil nogensinde kunne forstå ham. -Hoa Kbh
ingen-vil-lytte-til-gadedrengen-men-gaden-lyttede-til-ham-han-bløder-med-mors-tårer-men-ingen-vil-nogensinde-kunne-forstå-ham
Der er ingen Forbitrelse, ingen Lidelse, ingen Oplevelse; du har spankuleret dig til dine Erfaringer i Livet, dine Øjne har set dem og din Mund er blevet fuld af dem; men din Sjæl er tom af dem. -Knut Hamsun
der-er-ingen-forbitrelse-ingen-lidelse-ingen-oplevelse-har-spankuleret-dig-til-dine-erfaringer-i-livet-dine-Øjne-har-set-dem-og-din-mund-er-blevet
jeg ved godt hvem min beste ven er, ikke ham som får mig til at springe, men ham som tar springet med mig -angel3
jeg-ved-godt-hvem-min-beste-ven-er-ikke-ham-som-får-mig-til-at-springe-men-ham-som-tar-springet-med-mig