Det kærlighed virkelig drejer sig om, er at man er der for hinanden.


det-kærlighed-virkelig-drejer-sig-om-er-at-man-er-der-for-hinanden
herodetkærlighedvirkeligdrejersigomeratmanderforhinandendet kærlighedkærlighed virkeligvirkelig drejerdrejer sigsig omer atat manman erer derder fordet kærlighed virkeligkærlighed virkelig drejervirkelig drejer sigdrejer sig omer at manat man erman er derer der forder for hinandendet kærlighed virkelig drejerkærlighed virkelig drejer sigvirkelig drejer sig omer at man erat man er derman er der forer der for hinandendet kærlighed virkelig drejer sigkærlighed virkelig drejer sig omer at man er derat man er der forman er der for hinanden

Det er, hvad kærlighed inderst inde drejer sig om: At man er der for hinanden. -Janet Jackson
det-er-hvad-kærlighed-inderst-inde-drejer-sig-om-at-man-er-der-for-hinanden
Kærlighed drejer ikke verdenen rundt om sig selv. Kærlighed er det, der gør turen umagen værd. -Franklin P. Jones
kærlighed-drejer-ikke-verdenen-rundt-om-sig-selv-kærlighed-er-det-der-gør-turen-umagen-værd
En mand, der drikker lever i en drøm. Han tror hele verden drejer sig om ham. Og det gør den i reglen også. -W.C. Fields
en-mand-der-drikker-lever-i-drøm-han-tror-hele-verden-drejer-sig-om-ham-og-det-gør-den-i-reglen-også
Kærlighed har intet køn eller alder. Det kærlighed har er en gave til at elske hinanden, give hinanden oplevelser, glæder og masser af gode timer. -Ditte95
kærlighed-har-intet-køn-eller-alder-det-kærlighed-har-er-gave-til-at-elske-hinanden-give-hinanden-oplevelser-glæder-og-masser-af-gode-timer
Der er tre parter i et ægteskab. Der er dig, og der er mig, og der er os. Det er os, man skal tage sig af. -Margrethe II
der-er-tre-parter-i-ægteskab-der-er-dig-og-der-er-mig-og-der-er-os-det-er-os-man-skal-tage-sig-af
Der er ejendommeligt at tænke sig, at der findes bevaret porcelæn fra det sekstende århundrede, når man betænker, hvor meget der er slået i stykker siden den tid! -Storm P
der-er-ejendommeligt-at-tænke-sig-at-der-findes-bevaret-porcelæn-fra-det-sekstende-århundrede-når-man-betænker-hvor-meget-der-er-slå-i-stykker