Det er i vores lediggang, i vore drømme, at den skjulte sandhed sommetider viser sig. Virginia Woolf


det-er-i-vores-lediggang-i-vore-drømme-at-den-skjulte-sandhed-sommetider-viser-sig-virginia-woolf
virginia woolfdetervoreslediggangvoredrømmeatdenskjultesandhedsommetidervisersigvirginiawoolfdet erer ii voresvores lediggangi vorevore drømmeat denden skjulteskjulte sandhedsandhed sommetidersommetider viserviser sigvirginia woolfdet er ier i voresi vores lediggangi vore drømmeat den skjulteden skjulte sandhedskjulte sandhed sommetidersandhed sommetider visersommetider viser sigdet er i voreser i vores lediggangat den skjulte sandhedden skjulte sandhed sommetiderskjulte sandhed sommetider visersandhed sommetider viser sigdet er i vores lediggangat den skjulte sandhed sommetiderden skjulte sandhed sommetider viserskjulte sandhed sommetider viser sig

Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig. -Søren Kierkegaard
lediggang-som-saadan-er-ingenlunde-roden-til-alt-ondt-tværtimod-den-er-sandt-guddommeligt-liv-naar-man-ikke-keder-sig
Eubiotik, som kommer af græsk – er et ganske ukendt begreb i vore dage, idet det betyder at gøre sig livet behageligt -Storm P
eubiotik-som-kommer-af-græsk-er-ganske-ukendt-begreb-i-vore-dage-idet-det-betyder-at-gøre-sig-livet-behageligt
Når det regner, viser solen sig altid igen. Vær positiv - bedre dage er på vej -Hero
når-det-regner-viser-solen-sig-altid-igen-vær-positiv-bedre-dage-er-på-vej
Alle vores drømme kan gå i opfyldelse, hvis vi har modet til at forfølge dem. -Hero
alle-vores-drømme-kan-gå-i-opfyldelse-hvis-vi-har-modet-til-at-forfølge-dem
Alle vores drømme kan gå i opfyldelse – hvis vi har modet til at forfølge dem. -Walt Disney
alle-vores-drømme-kan-gå-i-opfyldelse-hvis-vi-har-modet-til-at-forfølge-dem
Kærlighed vokser i tillid. Djævlen viser sig i detaljerne -Ukendt
kærlighed-vokser-i-tillid-djævlen-viser-sig-i-detaljerne