Den største eventyr, du kan tage, er at leve det liv, du drømmer om.


den-største-eventyr-kan-tage-er-at-leve-det-liv-drømmer-om
oprah winfreydenstørsteeventyrkantageeratlevedetlivdrømmeromden størstestørste eventyrdu kankan tageer atat leveleve detdet livdu drømmerdrømmer omden største eventyrdu kan tageer at leveat leve detleve det livdu drømmer omer at leve detat leve det liver at leve det liv

,,Tænk på alt det andre ikke kan tage i stedet for hvad de kan tage -jannec
tænk-på-alt-det-andre-ikke-kan-tage-i-stedet-for-hvad-de-kan-tage
En familie er et risikabel eventyr, fordi jo større kærlighed, jo større tab … Der er en balance. Men jeg vil tage det hele. -Brad Pitt
en-familie-er-risikabel-eventyr-fordi-jo-større-kærlighed-jo-større-tab-der-er-balance-men-jeg-vil-tage-det-hele
Sundhed er den største gave, tilfredshed den største rigdom, troskab det bedste forhold -Buddha Siddharta Gautama
sundhed-er-den-største-gave-tilfredshed-den-største-rigdom-troskab-det-bedste-forhold
Fluer kan leve i fjorten dage uden at tage føde til sig - men de vil ikke! -Storm P
fluer-kan-leve-i-fjorten-dage-uden-at-tage-føde-til-sig-men-de-vil-ikke
En gang imellem, lige midt i et almindeligt liv, giver kærlighed os et eventyr. -Ukendt
en-gang-imellem-lige-midt-i-almindeligt-liv-giver-kærlighed-os-eventyr
Du kan enten tage til højre eller venstre side, tager du den forkerte vej er det svært at vende om. -Hassan
du-kan-enten-tage-til-højre-eller-venstre-side-tager-den-forkerte-vej-er-det-svært-at-vende-om