At holde kroppen sund er en pligt…ellers er vi ikke i stand til holde vores sind stærkt og klart


at-holde-kroppen-sund-er-pligtellers-er-vi-ikke-i-stand-til-holde-vores-sind-stærkt-og-klart
buddha siddharta gautamaatholdekroppensunderpligt…ellersviikkestandtilvoressindstærktogklartat holdeholde kroppenkroppen sundsund erer enen pligt…ellerspligt…ellers erer vivi ikkeikke ii standtil holdeholde voresvores sindsind stærktstærkt ogog klartat holde kroppenholde kroppen sundkroppen sund ersund er ener en pligt…ellersen pligt…ellers erpligt…ellers er vier vi ikkevi ikke iikke i standi stand tilstand til holdetil holde voresholde vores sindvores sind stærktsind stærkt ogstærkt og klartat holde kroppen sundholde kroppen sund erkroppen sund er ensund er en pligt…ellerser en pligt…ellers eren pligt…ellers er vipligt…ellers er vi ikkeer vi ikke ivi ikke i standikke i stand tili stand til holdestand til holde vorestil holde vores sindholde vores sind stærktvores sind stærkt ogsind stærkt og klartat holde kroppen sund erholde kroppen sund er enkroppen sund er en pligt…ellerssund er en pligt…ellers erer en pligt…ellers er vien pligt…ellers er vi ikkepligt…ellers er vi ikke ier vi ikke i standvi ikke i stand tilikke i stand til holdei stand til holde voresstand til holde vores sindtil holde vores sind stærktholde vores sind stærkt ogvores sind stærkt og klart

At kunne lide en person som ikke kan lide dig igen, er som at holde en tændstik. Du bliver nød til at give slip, ellers kommer det til at gøre ondt. -Bare.en.pige 
at-kunne-lide-person-som-ikke-kan-lide-dig-igen-er-som-at-holde-tændstik-du-bliver-nød-til-at-give-slip-ellers-kommer-det-til-at-gøre-ondt
Livet er som at køre på cykel. For at holde balancen, skal du holde dig i bevægelse. -Albert Einstein
livet-er-som-at-køre-på-cykel-for-at-holde-balancen-skal-holde-dig-i-bevægelse
Ligesom blomsterne visner om efteråret, dør vi langsomt, vores kærlighed kan ikke holde til kulden mere. Vi ved den langsomt er ved at dø, men vi venter til sidste sekundt.. hvor bladet falder til jord. -jahej
ligesom-blomsterne-visner-om-efteråret-dør-vi-langsomt-vores-kærlighed-kan-ikke-holde-til-kulden-mere-vi-ved-den-langsomt-er-ved-at-dø-men-vi
Hævn og adrenalin er præcis det samme. Det bruser gennem kroppen ud i fingrene. -Men styrken er at holde tilbage. -Biancaidali
hævn-og-adrenalin-er-præcis-det-samme-det-bruser-gennem-kroppen-ud-i-fingrene-men-styrken-er-at-holde-tilbage
Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du nogensinde har fortrudt. -Ukendt
tal-i-vrede-og-kommer-til-at-holde-den-bedste-tale-nogensinde-har-fortrudt