Amor er en dårlig skytte. Han rammer som regel den, han slet ikke ikke har sigtet på.


amor-er-dårlig-skytte-han-rammer-som-regel-den-han-slet-ikke-ikke-har-sigtet-på
george farquharamorerdårligskyttehanrammersomregeldenhansletikkeharsigteter enen dårligdårlig skyttehan rammerrammer somsom regelregel denhan sletslet ikkeikke ikkeikke harhar sigtetsigtet påamor er ener en dårligen dårlig skyttehan rammer somrammer som regelsom regel denhan slet ikkeslet ikke ikkeikke ikke harikke har sigtethar sigtet påamor er en dårliger en dårlig skyttehan rammer som regelrammer som regel denhan slet ikke ikkeslet ikke ikke harikke ikke har sigtetikke har sigtet påamor er en dårlig skyttehan rammer som regel denhan slet ikke ikke harslet ikke ikke har sigtetikke ikke har sigtet på

Han sagde han ville elske mig til den dag han døde, men så vidt jeg ved er han ikke død endnu. -Ukendt
han-sagde-han-ville-elske-mig-til-den-dag-han-døde-men-så-vidt-jeg-ved-er-han-ikke-død-endnu
Han som ikke er i stand til at leve i samfundet, eller ikke har et behov herfor fordi han er tilstrækkelig i sig selv, må enten være et uhyre eller en gud -Shakespeare
han-som-ikke-er-i-stand-til-at-leve-i-samfundet-eller-ikke-har-behov-herfor-fordi-han-er-tilstrækkelig-i-sig-selv-må-enten-være-uhyre-eller-gud
Den der tror at kvinden er ufarlig, fordi han har set hende græde, han kender ikke koden for magt! -Ukendt
den-der-tror-at-kvinden-er-ufarlig-fordi-han-har-set-hende-græde-han-kender-ikke-koden-for-magt
Han som ikke er tilfreds med hvad han har, vil aldrig blive tilfreds med det han gerne vil have -Shakespeare
han-som-ikke-er-tilfreds-med-hvad-han-har-vil-aldrig-blive-tilfreds-med-det-han-gerne-vil-have